Vad vårt jobb är?
Att göra dig bättre på ditt.

KONTAKTA OSS

”Det låter nästan som en kliché,
men PEP har förändrat mitt liv”

Vi tröttnar aldrig på att höra våra deltagare beskriva sina upplevelser av det Personliga Effektivitets Programmet. Det är inte utan anledning PEP® under de senaste dryga 35 åren har blivit betraktat som den optimala metoden för att öka människors effektivitet på arbetet och att PEP erbjuds i mer än 60 länder världen över. Våra program maximerar potentialen hos alla medarbetare och på alla nivåer i organisationen.

Resultaten? Vi kan dokumentera enastående tidsbesparingar hos den enskilde medarbetaren – faktiskt mer än 4 timmars frigjord tid per vecka. Men minst lika viktigt är att vi ger deltagarna ökad trivsel på jobbet, en mycket bättre work/life balance och minskad personalomsättning. I slutändan ger PEP dig frihet att fokusera. Du har inte bara tid att tänka på dina ambitioner. Du kommer få tid att göra något åt dem också.

Vi kan rekommendera PEP till alla som vill hjälpa sina medarbetare att få bra verktyg att hantera sin vardag.

Charlotte Kjellsson, HR Manager, RUAG Space

Bara ett sätt att göra saker på?
Det tror inte vi.

Alla verksamheter har olika utmaningar.
Därför anpassar vi våra lösningar.

Människor och verksamheter är olika, så en lösning är inte rätt för alla. Vi lyssnar och observerar medan vi arbetar med er och strävar alltid efter att hitta rätt sätt att få er att lyckas.

Vi arbetar med er och hos er i den dagliga miljön. Vi skapar en nära dialog med varandra genom ett antal anpassade workshops och personliga coachningar, utformade för att stödja processen så bra som möjligt.

Trygg och glad på jobbet! Efter PEP har mitt liv förändrats och jag har fått en mycket bättre struktur på min arbetstid.

Anna-Maria Koziomtzis, Göteborgs Universitet

Vårt flexibla arbetssätt skapar konkreta resultat.

Vi inser att din tid är en knapp resurs.
Därför anpassar vi oss efter dig.

Baserat på moduler bygger vi en kurs som är anpassad efter era specifika önskemål och behov. Processen genomförs vanligtvis med 3-8 veckor mellan modulerna för att säkerställa införlivandet av de nya arbetsvanorna, men anpassas enkelt efter era behov. Varje modul är indelad i förmiddag med workshops och eftermiddag med individuell coachning.

Arbetsvanor

 • Hantering av inflödet
 • Skapa överblick över arbetet
 • Organisera dokument och information
 • Att arbeta fokuserat

Få ut mer av din tid

 • Prioritering
 • Skapa tydliga mål
 • Planering och hantering av tid
 • Genomförande av planen och driv framåt

Samarbete

 • Kunskapsutbyte och användande av gemensamma verktyg
 • Kommunikation och val av rätt kanal
 • Möten med bättre organisering och styrning
 • Effektiv delegering av uppgifter och ansvar

Förankring

 • Uppfräschning av teorier och metoder
 • Status på implementering av verktyg och individuella mål
 • Uppföljning av gemensamma beslut
 • Bevarande av ny arbetskultur

Vi var mycket nöjda! Programmet gav verkligen resultat.

Maria Vaziri, Skövde Kommun

Låt oss talas vid!

Är du redo att diskutera hur vi kan stärka din verksamhet?
Kontakta oss idag, så kan vi tillsammans skapa förändring som fungerar.

KONTAKTA OSS