Så här lyckas du med dina vaneändringar

Vi har alla stått inför utmaningen att ändra våra vanor. Kanske vill du äta hälsosammare, motionera mer eller förbättra din produktivitet på jobbet. Men varför är det så svårt att omsätta våra goda avsikter i konkret beteende, och vad krävs för att lyckas? 

En av de största utmaningarna med att ändra vanor är vår begränsade beslutsförmåga. Forskning indikerar att våra hjärnor har en viss mängd kapacitet att fatta beslut tillgänglig varje dag, och när den kapaciteten används till många små beslut, som exempelvis konstanta omprioriteringar, kan det leda till beslutsutmattning. Vår förmåga att fatta välgrundade beslut försämras, och vi kan slutligen fatta dåliga beslut eller undvika beslut helt och hållet. 

Varför är goda arbetsvanor så viktiga?  

Den övergripande fördelen med att etablera vanor som människor är att spara energi. Hälsosamma och effektiva arbetsvanor kan hjälpa oss att öka våra prestationer och resultat på jobbet, och när vi systematiserar våra rutiner och minskar antalet beslut vi måste fatta, frigör vi mentala resurser för att fokusera på de uppgifter som ligger framför oss. Vi blir bättre på att behålla koncentration och fokus, och resultatet är mer utrymme för viktiga och komplexa arbetsuppgifter. 

Dessutom kan goda och effektiva arbetsvanor ha en positiv inverkan på vår mentala och fysiska hälsa. När vi tränar vår självkontroll och tar ansvar för våra dagliga rutiner och uppgifter leder det ofta till ökat självförtroende och självkänsla. 

Hur kan vi praktiskt implementera goda arbetsvanor?  

Alla som har försökt ändra en vana – införa en ny kost eller ett nytt träningsprogram – kan känna igen att det oftast är svårare än man först tror att etablera den nya vanan. 

Därför är det viktigt att sätta konkreta mål och utveckla en plan för hur du ska uppnå dem. Vi rekommenderar att du börjar med små och realistiska mål, som att ta en kort paus från arbetet varje timme eller att planera din arbetsdag i förväg. På det sättet kan du gradvis bygga upp din självkontroll och stärka dina vanor. 

Det kan också vara en bra idé att involvera andra i din process och på så sätt söka stöd och uppmuntran från kollegor, vänner eller familj. Att dela dina mål och framsteg med andra, samt söka feedback och insikter under vägen, kan vara en viktig motivationsfaktor för att lyckas. 

Inte minst när vi pratar om att ändra arbetsvanor är det viktigt att ta hänsyn till vår begränsade beslutsförmåga. Om vi vill förbättra vår produktivitet på jobbet kan vi till exempel etablera en morgonrutin där vi börjar varje dag med en specifik uppgift eller prioriterar dagens uppgifter. En av våra favoritmetoder är att förbättra den personliga planeringen, eftersom den i hög grad kan minska antalet beslut vi måste fatta under dagen. 

Några ytterligare tips som kan hjälpa dig att lyckas med vaneändringar inkluderar:

Välj en ersättningsvana: I stället för att fokusera på att ”avvänja” en dålig vana kan du välja att ersätta den dåliga vanan med en ny hälsosam vana. Om du till exempel vill bli bättre på att inte skjuta upp tråkiga uppgifter kan du i stället börja dagen med att ta hand om den värsta. 

Upprepa din nya vana: För att omvandla ett nytt medvetet beteende till en verklig vana måste du upprepa det regelbundet under en tid för att inte återgå till den gamla vanan. Antalet repetitioner och hur länge det tar beror på komplexitet, motivation och mentalt överflöd, så var beredd på att det kräver tålamod och uthållighet, vilket leder till: 

Var ihärdig: Den avgörande faktorn för att ändra vanor är självdisciplin och ihärdighet. Alla kommer någon gång i processen att uppleva bakslag där man ”glömmer” att följa den nya vanan. Var medveten om att det är helt normalt – och det viktigaste är att komma tillbaka på rätt spår när du upplever att du tappar fokus. 


Så, det
är möjligt att lyckas med vaneändringar om du tar hänsyn till din begränsade beslutsförmåga, automatiserar dina rutiner och vanor, och sätter konkreta mål och en plan för att uppnå dem. Var tålmodig, lär av dina misstag och fortsätt din dagliga träning. 

Vi brinner för att skapa goda och hälsosamma arbetsvanor, och en stor del av vår tid handlar just om att stödja vaneändringar när människor vill lyckas med sina förändringar.  

Om du behöver råd och vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Vårt jobb är att göra dig bättre på ditt!