Leda på distans: Hur du gör det mer framgångsrikt och mindre stressande

By 10. november 2020november 6th, 2022Ledning, Möten, Nya sätt att arbeta

Produktivitet. Engagemang. Arbetsbelastning. Det kan vara svårt nog att hantera dessa problem när du arbetar nära ditt team på arbetsplatsen. Om alla sen är utspridda på olika platser? Man kan lugnt säga att få chefer älskar den situation vi befinner oss i just nu.

Allt tyder på att våra Covid-problem inte är över ännu. Så medan alla väntar på ett vaccin eller botemedel, tittar vi närmare på hur det är att leda på distans. Vi har identifierat de vanligaste problemen som chefer står inför när det gäller att styra sina team på distans. Men ännu viktigare, vi erbjuder några PEP-godkända råd om hur vi ska hantera dessa problem – det är ju trots allt det vi arbetar med.

Utmaning #1: Att behålla teamkänslan vid social distansering

När informellt småprat vid kaffeautomaten är uteslutet, kan det lätt gå ut över teamkänslan. Nyckeln till att bemöta denna utmaning är att ersätta detta småprat på annat sätt. På individuell nivå, öka frekvensen för dina 1:1 samtal där du kan säkerställa att varje medarbetare förstår vilken information som är beslutsgrundande och hur de bidrar till teamets framgång. På gruppnivå genom att ha fler småmöten. Det handlar om att anpassa rytmen i teamets arbete. Istället för att dela upp arbetet i block med månatliga uppföljningar, minska storleken på uppgifterna som medarbetarna arbetar med och öka frekvensen på mötena. Du kanske har förlorat den snabba uppdateringen vid kaffe­automaten, men du behöver inte förlora innehållet.

Utmaning #2: Att skapa förtroende utan att vi ses

Att som ledare inte ha möjlighet att hålla ett öga på allt kan skapa osäkerhet. Så försök att se det så här: Varför känner du att du behöver ha det? Författaren Jason Fried gör denna poäng i sin bok ”It Doesn´t Have to be Crazy at Work” där han föreslår att svaret på frågan ”Hur vet du om någon arbetar om du inte kan se dem?” är detsamma som svaret på denna fråga: ”Hur vet du om någon arbetar om du kan se dem?” Det gör du inte! Det enda sättet att veta om arbetet blir gjort är att titta på själva arbetet. Det är chefens jobb.
Lita på att ditt team kommer att få gjort det som skall göras. Om du börjar med att känna tillit, kommer känslan av press att avta och göra det möjligt för ditt team att i gengäld lita på dig. Lika viktigt är att hålla kommunikationskanalerna öppna. När du ser till att varje medarbetare känner sig bekväm med att komma till dig om de har svårt att leverera, slipper du obehagliga överraskningar. Och det fungerar åt båda hållen: Håll ditt team informerat. Ge dem regelbundna uppdateringar. Även om det inte finns något nytt att rapportera kommer de att uppskatta öppenheten.

Utmaning #3: Att öka graden av stöd

Låt oss inse att vi alla känner oss lite ömtåliga just nu. Innan Covid-19 skulle det förmodligen vara ovanligt att mer än en eller två medarbetare stod inför betydande utmaningar i sitt privatliv. Men nu? Det är inte alls osannolikt att varje teammedlem upplever ett visst mått av personliga utmaningar – oavsett om det handlar om barnomsorg, en partners arbetssituation eller bara den snabba anpassningen till distansarbete. Därför behöver du som ledare öka empatin – mycket. Ta dig god tid vid dina 1:1 samtal att fråga medarbetarna hur de har det, och ansträng dig för att förstå deras problem. Flexibilitet från din sida är viktigt: alla frågor kommer inte att ha en snabb lösning. Inse att dina prioriteringar som ledare också har förändrats – just nu är dina medarbetares personliga välbefinnande viktigare än deras produktivitet.

Utmaning #4: Att upprätthålla motivation och moral

Även de mest entusiastiska av oss känner en smula nedstämdhet just nu. Utan den kollektiva energin från en livlig arbetsplats och den sociala interaktion som erbjuds där, är det lätt för alla att känna sig lite matta. Ditt jobb är att bekämpa denna trötthet. Det är därför viktigare än någonsin att se till att alla känner ett tydligt syfte med arbetet. Förklara ”varför” och prioritetsnivån för varje uppgift. Påminn medarbetarna om hur deras individuella resultat bidrar till teamets strategi och till och med till företagets vision.Att ge människor både tydlighet och sammanhang gör att de känner sig mer handlingskraftiga och motiverade när de arbetar på distans. Och för att det inte skall bli alltför högtravande, se till att ha lite kul tillsammans också. Organisera regelbundet after work virtuellt, eller fira virtuellt när gruppen nått ett mål.

En sista sak att komma ihåg! Det är inte så illa. Först och främst är denna situation tillfällig – även om det har varit ett långt ”tillfälligt”. Och vad denna erfarenhet har gett dig är en möjlighet att utveckla en djupare förståelse för dina medarbetare – både i ett professionellt och personligt sammanhang. Denna nya erfarenhet kan hjälpa dig bli en ännu bättre ledare för ditt team i framtiden. Vi tycker att det är ett ganska stort plus. Använd det.