Goda arbetsvanor skapar en sund arbetskultur

By 31. augusti 2023september 5th, 2023Arbetsvanor, Samarbete, Välbefinnande

En sund arbetskultur är avgörande för vår trivsel och därmed också vår vilja att vara kvar hos sin arbetsgivare. Därför har vi på PEPworldwide gjort det vill vår mission att lära ut sunda arbetsvanor, för när vi känner att vi har kontroll över vår arbetssituation känner vi oss både gladare och mer produktiva.  

Kulturen på arbetsplatsen bildas som en blandning av verksamheten och dess medarbetares karaktär och personligheter, vilka tillsammans sätter tonen i organisationen. Det är en kombination av ledarskap, värderingar, beteende och belöning som tillsammans påverkar vår arbetsglädje, engagemang och i slutändan produktiviteten. 

Verksamheter har idag ett växande intresse för hur man bygger en starkare känsla av tillhörighet hos en arbetskraft som är alltmer spridd, global och mobil och det är den yngre generationen som driver på förändringarna. De inte är intresserade av att arbeta alltför långa dagar och på grund av det förlora livskvalitet. De är väl medvetna om att det måste jobbas för att uppnå resultat, men det handlar också om att man måste arbeta smartare.  

Vårt program är därför ett välkommet verktyg i många organisationer, eftersom det kan skapa ett brett stöd för gemensamma processer och optimala arbetsmetoder över hela verksamheten, så att alla drar åt samma håll och fungerar som ett team.  

Kultur byggd på en lugnare och stödjande arbetsplats  

En god arbetskultur är avgörande för att attrahera och behålla talanger. De senaste trenderna inkluderar önskan om mer hybrid- och distansarbete, personlig respekt och erkännande, bättre kommunikation, större transparens, utvecklingsmöjligheter och effektiva digitala verktyg. 

Fördelarna med en stark arbetskultur omfattar också att man delar ett gemensamt mål. När arbetsplatser i högre grad är fysiskt åtskilda, uppgifterna fördelade mellan projektgrupper och ny teknik måste behärskas, är gemensamma mål och riktning viktigare än någonsin. 

Våra verktyg definierar gemensamma spelregler för samarbetet som blir en del av organisationens kultur. För när du lär dig att arbeta på rätt sätt kommer du inte bara att få personliga fördelar, utan du kommer också att vara mer benägen att stötta dina kollegor att arbeta på ett bra sätt. Ni har en gemensam förståelse, arbetsmiljön är mindre stressig och alla trivs bättre när arbetsbelastningen inte känns så överväldigande. 

Med våra principer lär sig människor skapa goda rutiner, ta bort orsakerna till förhalning och avsluta de små uppgifterna effektivt, så att det nödvändiga utrymmet för de viktiga uppgifterna kan skapas. De enskilda teamen uppmuntras att träffa överenskommelser om informationshantering och kunskapsdelning, hantering av avbrott, gemensamma prioriteringar och planer, bättre möten, processer och resultat. 

När hela teamet förstår dessa principer uppstår en effekt i hela organisationen. 

En kultur baserad på sunda arbetsprinciper 

Det är fullt möjligt att etablera gemensamma spelregler, så att det skapas en arbetsplats där alla får bättre möjlighet att bidra. Det förutsätter som minimum ett erkännande av att alla behöver tid för att arbeta koncentrerat och fokuserat, utan onödiga avbrott, att överenskommelser med varandra respekteras och att man tar regelbundna pauser.  

Goda arbetsrutiner ger förutsättningar att skapa en helt ny arbetskultur, baserad på respekt för individen, större transparens, bättre kommunikation och utnyttjande av digitala verktyg. En organisation som inte tar hand om sina anställda och ger dem möjlighet att arbeta på ett bra sätt kommer att förlora dem. Mycket har handlat om krishantering de senaste åren, stress och utbrändhet – men man vill helt enkelt inte ha fler kriser.  

Vi ser att organisationer ständigt investerar i ny IT-utrustning och mjukvara, men behovet av att investera i de anställda som skall använda den nya utrustningen glöms alltför ofta bort. En sådan prioritering kan förvåna, för när människor har lärt sig att arbeta på rätt sätt, komma in i ett tillstånd av flyt och utnyttja verktygen optimalt, är det ganska enkelt att prestera. 

Med PEP-verktygen vill vi skapa en mer proaktiv kultur. För när människor är mer proaktiva tenderar de sakta ner, fatta bättre beslut och fokusera på det som är rätt för dem själva och verksamheten. Med rätt mindset blir arbetet mer välgenomtänkt. 

Förändring kommer inte av sig själv, men arbetar man konsekvent med metoderna kan man lyckas skapa en kultur där man presterar mycket bättre. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner (att ständigt kolla e-post kan vara mycket beroendeframkallande), så det är viktigt att hålla i de nya vanorna – precis som i alla andra träningsprogram. Vi lär människor att arbeta rätt och att skapa goda vanor för livet. 

En god arbetskultur smittar av sig. När den första personen i ett team har kommit i gång och upplever fördelarna kommer kollegorna säkert att märka det, och snart är alla ombord.  

Det är då blir det riktigt spännande!