Föregå Med Gott Exempel: Därför Är Det Viktigt Att Leva Som Du Lär

By 15. januari 2021november 6th, 2022Ledning

Gott Nytt År! Har du kommit igång igen? Bra, men kanske är det dags att reflektera lite grann. Att fokusera på några saker som en upptagen ledare mycket väl kan glömma…

I kölvattnet av de många problem som covid-19 har skapat för våra företag och verksamheter, har många värderingar, spelregler och prestationer också varit tvungna att omvärderas. Men det är en sak att omdefiniera visioner och värderingar, att sedan förmedla budskapet på ett bra sätt är något helt annat. En av grunderna i framgångsrikt ledarskap är trots allt att leva som man lär. Även om en av de mäktigaste ledarna på planeten har kämpat oerhört med just det, (och låt oss vara ärliga, med så mycket annat också) så är vi själva ganska bra på det, eller hur?

Eller är vi det? För även om vi med rätt stor säkerhet inte når upp till samma nivå av hyckleri som en nu avgående amerikansk president (och han satte ribban rätt högt), så kommer en snabb reality check att avslöja att det finns lite utrymme för förbättringar. Därför har vi tänkt att nu är ett bra tillfälle att granska några viktiga delar inom området ledarskap som det är lättare att ”predika” än att ”praktisera”.

1. Tydlighet

Det säger sig självt att ett företags vision är kristallklar för alla i högsta ledningen. Frågan är bara, och det bör du som ledare fråga dig, om samma tydlighet upplevs av alla längst ut i organisationen. Är visionen lika tydlig här, eller blir den på någon nivå lite mer diffus?
Kom ihåg: Varje enskild medarbetare skall förstå sin egen roll för att driva verksamheten framåt.

Tänk till exempel på den välkända historien om president John F. Kennedys möte med en vaktmästare vid NASAs huvudkontor under en rundvisning 1961. Legenden säger att när Kennedy frågade vaktmästaren som moppade golvet vad han gjorde på NASA svarade han: ”Jag hjälper till att skicka en man till månen.”
Och så vänder vi blicken mot dig: Om du skulle se saker genom samma breda lins, vad skulle du önska att en anställd skulle svara på samma fråga?

2. Kommunikation

Det är förmodligen inte för mycket sagt att alla fått jobba lite med sin kommunikationsförmåga under coronakrisen. Fortsätt med det! Undvik att falla tillbaka till samma nivå som tidigare, när de dagliga rutinerna återgår till det (nästan) normala. Tänk kritiskt tillbaka på hur du nyligen kommunicerat – både stora och små saker. Har du upplevt att någon kommit tillbaka till dig för att få något förtydligat? Om så är fallet, överväg detta: kunde du förmedlat saken bättre? Svaret är förmodligen ja. Kom ihåg det till nästa gång.

3. Erkännande

Som i: ”give credit where credit’s due”. Vi vet att bra ledare naturligtvis arbetar med prestationsgranskningar och andra formella sätt att identifiera prestationer. Vad vi vill säga är detta: när det vanliga kontorskaoset börjar ta över igen, glöm inte hur bemyndigande det är även för anställda att få ett enkelt erkännande för sina ansträngningar. Underskatta aldrig vikten av att få höra ”Bra jobbat!”. Tänk så här: hur många klagar över att de får för mycket erkännande för sin ansträngningar?

Vi känner alla till dessa grunder för framgångsrikt ledarskap. Men vi är bara människor. Så även om det är osannolikt att vi gör bort oss ordentligt, är det förståeligt att vi ibland inte alltid fullföljer. Så ta en stund och reflektera över dessa vänliga påminnelser. Dessa enkla saker kan vara lätta att förbise, men de är också lätta att ta itu med. Verkliga ledare kommer att vara redo att göra just det.